Termeni și condiții

Terms & Conditions

Informații generale

Site-ul  www.marketgradimex.ro este proprietatea KMG World Trading SRL. cu sediul social in Resita, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J11/489/2013 ,  CIF RO32285240, denumita pe parcursul acestor termeni si conditii, “MARKET GRADIMEX”.

MARKET GRADIMEX este specializat in vanzarea online, a produselor alimentare, de igiena casei si de igiena personala. MARKET GRADIMEX vinde produse prin intermediul site-ului www.marketgradimex.ro si a magazinului situate in Resita pe Str. Libertatii nr. B7

Persoana fizica care comanda si achizitioneaza produse prin intermediul site-ului www.marketgradimex.ro, este denumit pe parcursul acestor termeni si conditii, “Client”.

Inainte de efectuarea oricarei tranzactii Clientul este obligat sa ia la cunostiinta si sa accepte termenii si conditiile bifand casuta  “Sunt de acord cu termenii si conditiile “. Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, Clientul are obligatia de a citi cu atentie “Termenii si Conditiile” prevazute in acesta.

KMG World Trading SRL.  isi rezerva dreptul de a modifica prezentul contract ori de cate ori este necesar, Clientul urmand a fi instiintat despre aceste modificari in momentul accesarii site-ului. Continuarea folosirii site-ului prin comandarea si achizitionarea de produse, se considera acceptul acestuia cu privire la modificarile facute si aduse la cunostinta in articolul  III : Modificarea “Termenelor si conditiilor”..

Toate comenzile efectuate prin intermediul site-ului www.marketgradimex.ro vor fi validate in limita stocului disponibil, MARKET GRADIMEX rezervandu-si dreptul de a limita cantitatile comandate de catre Client sau de a refuza livrarea unei comenzi fara explicatii suplimentare.

Numar de telefon serviciul de relatii cu clientii: 0771 058 035

Adresa de email: contact@marketgradimex.ro
Site-ul este accesibil clientilor 24 de ore din 24, 7 zile din 7 in afara cazurilor in care se efectueaza operatiuni de mentenanta.

I. DESCRIERE TERMENI SI CONDITII

Prezentul contract denumit  “Termeni si conditii” descrie conditiile generale de vanzare online de bunuri si servicii intre MARKET GRADIMEX si Client, precum si drepturile si obligatiile acestora.

II. INREGISTRARE CLIENT

Clientul este orice persoana fizica cu varsta de peste 18 ani care are toate drepturile legale sa valideze o comanda. Selectand butonul de “confirmare comanda”  Clientul confirma si garanteaza ca este in deplinatatea drepturilor legale sa accepte termenii si conditiile.

Bauturile alcoolice si produsele din tutun se pot achizitiona doar de catre persoanele fizice cu varste de peste 18 ani.

Clientul poate plasa o comanda cu optiunile de a se inregistra cu cont pe site sau a plasa comanda fara a inregistra un cont.

Inainte de a efectua prima comanda, Clientul trebuie sa completeze detaliile personale si o parola in cazul inregistrarii unui cont nou de utilizator. In cazul pierderii sau uitarii parolei aceasta poate fi regenerata accesand link-ul “parola uitata” si introducand adresa de mail, urmand ca noua parola sa fie transmisa prin mail. Parola este strict confidentiala si va fi ceruta ori de cate ori Clientul va efectua o comanda online,  fiind singurul responsabil de utilizarea acesteia.

Parola nu va fi folosita pentru efectuarea de plati online, aceasta va fi folosita doar in scopul inregistrarii Clientului in vederea efectuarii comenzilor online.

In cazul plasarii unei comenzi fara crearea unui cont de utilizator, nu este necesara utilizarea unei parole, decat completarea datelor personale.

III. MODIFICARE TERMENI SI CONDITII

MARKET GRADIMEX isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment  “Termenii si Conditiile” ,Clientul urmand a fi instiintat despre aceste modificari in momentul accesarii site-ului. Continuarea folosirii site-ului prin comandarea si achizitionarea de produse, se considera acceptul acestuia cu privire la modificarile facute. Noile conditii vor fi aplicate oricarei comenzi/tranzactii incepand cu ziua modificarii acestora.

Clientul este sfatuit ca, anterior emiterii/validarii unei comenzi, sa consulte cu atentie “Termenii si Conditiile” pentru a putea lua la cunostinta de modificarile aparute.

Ultima actualizare a documentului denumit “Termeni si Conditii” a fost efectuata in data de: 1 Octombrie 2018.

TERMENI ŞI CONDIŢII WEBSITE KMG World trading SRL PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul KMG World trading SRL cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate. KMG World trading SRL. cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.
Conform cerinţelor Regulamentului  2016/679/UE pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal KMG World trading SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Scopul colectării datelor este informarea clientilor privind situatia contului de pe www.marketgradimex.ro, evolutia si starea comenzilor,  precum si pentru reclama, marketing si publicitate. Astfel putem informa utilizatorii privind ofertele curente, putem trimite cupoane cadou sau alte mesaje speciale.  Nu sunteti obligat(a) sa furnizati aceste date care sunt necesare în vederea includerii în baza de date a clientilor societatii. Neincluderea dvs. în baza de date a clientilor nostri va avea ca efect neparticiparea dvs. la concursurile organizate de societatea noastă.
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.
Conform legii care reglementează protecţia datelor cu caracter personal, beneficiati:
–  de dreptul de acces,
–  de interventie asupra datelor,
–  de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
–  dreptul de a va adresa justitiei.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneti prelucrarii datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Obligaţiile operatorilor de date cu caracter personal
Operatorul de date cu caracter personal – poate fi orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care este astfel desemnat printr-un act normativ.
Operatorii au urmatoarele obligatii:
–  sa notifice autoritatii de supraveghere orice prelucrare ori ansamblu de prelucrari avand acelasi scop sau scopuri corelate;
–  sa nu inceapa prelucrarea datelor cu caracter personal pana la primirea numarului de inregistrare comunicat de autoritatea de supraveghere;
–  sa nu inceapa prelucrarea datelor cu caracter personal cand autoritatea de supraveghere a anuntat efectuarea unui control prealabil, in cazurile unor prelucrari susceptibile de riscuri speciale;
–  sa completeze notificarea la solicitarea autoritatii de supraveghere;
–  sa mentioneze numarul de inregistrare a notificarii, primit de la autoritatea de supraveghere, pe fiecare act prin care datele personale sunt colectate, stocate sau dezvaluite;
–  sa comunice autoritatii de supraveghere orice schimbare de natura sa afecteze exactitatea informatiilor cuprinse in notificare, in termen de 5 zile;
–  sa faca dovada achitarii taxei de notificare sau a incadrarii intr-o categorie de persoane scutite de la plata taxei;
–  sa vegheze la respectarea masurilor de securitate de catre persoanele imputernicite;
–  sa incheie contracte in forma scrisa cu persoanele imputernicite care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
–  sa elaboreze instructiuni privind asigurarea confidentialitatii prelucrarilor pentru orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite, inclusiv pentru persoana imputernicita;
–  sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special dacaprelucrarea comport transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

Drepturile persoanelor vizate
Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de legiuitor:
− dreptul la informare
− dreptul de acces la date
− dreptul de interventie asupra datelor
− dreptul de opozitie
− dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
− dreptul de a se adresa justitiei

Dreptul la informare
In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat safurnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, dacase intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului cadatele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidentaa prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in mod gratuit, de la operator, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteazain mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.

Dreptul de a se adresa justitiei
Faraa aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.
Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului apartinand KMG World Trading SRL. prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor KMG World Trading SRL. sau utilizarea serviciilor KMG World Trading SRL prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

SERVICII ANEXA 7
TERMENI ŞI CONDIŢII WEBSITE KMG World Trading SRL PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Angajamentul KMG World Trading SRL cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate. KMG World Trading SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi Condiţii. KMG World Trading SRL este o societate comercială cu sediul în Resita, Jud. Caras-Severin, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J11/489/2013 ,  CIF RO32285240.
KMG World Trading SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.
KMG World Trading SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale KMG World Trading SRL. şi/sau în incinta imobilelor situate in Resita, str. Libertatii B7, jud. Caras-Severin
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă:
·         sunt oferite cu bună ştiinţă;
·         de buna voie;
·         din proprie initiative;
·         fie la solicitarea KMG World Trading SRL;
·         de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate;
·         respectiv formularul de contact online;
·         formularul de comandă servicii online etc.;
·         prin abonarea la newslettere (bineînţeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere);
·         participarea la tombole şi concursuri;
·         prin completarea datelor în formularul de înregistrare, etc.
KMG World Trading SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi:
–  colectarea,
–  înregistrarea,
–  organizarea,
–  structurarea,
–  stocarea,
–  adaptarea
–  modificarea,
–  extragerea,
–  consultarea,
–  utilizarea,
–  divulgarea prin transmitere,
–  diseminarea,
–  sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,
–  alinierea
–  combinarea,
–  restricţionarea,
–  blocarea,
–  ștergerea,
–  distrugerea,
–  arhivarea.
Pentru a accesa website-urile KMG World Trading SRL nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.
În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), KMG World Trading SRL vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, KMG World Trading SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal :
–  numele și prenumele,
–  telefon/fax,
–  adresa de domiciliu/reședință,
–  e-mail,
–  profesie,
–  loc de muncă,
–  adresa IP,
–  nr. Card bancar,
–  data expirării cardului.
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către KMG World Trading SRL, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:
– Clienţii persoane fizice ai KMG World Trading SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori,
– Reprezentanţii/împuterniciţii ai clienţilor, legali sau convenţionali;
-Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali,, furnizori, prestatori de servicii, locatari etc. – actuali, foşti sau potenţiali)
-Reprezentanţi ai instituţiilor/autorităţilor publice.
Drepturile persoanelor vizate
Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de legiuitor:
–  dreptul la informare
–  dreptul de acces la date
–  dreptul de interventie asupra datelor
–  dreptul de opozitie
–  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
–  dreptul de a se adresa justitiei

Dreptul la informare
In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat safurnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, dacase intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului cadatele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidentaa prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in mod gratuit, de la operator, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata:
a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteazain mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.

Dreptul de a se adresa justitiei
Faraa aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.
Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-urilor KMG World Trading SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor KMG World Trading SRL sau utilizarea serviciilor KMG World Trading SRL prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

IV. INFORMATII SI CARACTERISTICI PRODUSE

MARKET GRADIMEX prezinta pe site produse cu numele, imagine, gramajul si o scurta descriere a acestora, permitand Clientului sa ia la cunostinta informatiile esentiale inainte de a face o comanda finala/definitiva.

Prin efectuarea unei comenzi, Clientul recunoaste ca a luat la cunostinta toate datele afisate pe site despre produsele comandate (denumire, pret, ingrediente/compozitie, greutate, cantitate, informatii speciale despre produs, diverse limitari de cantitate etc) si ca le accepta fara nicio rezerva.

Fisa detaliata cu informatii despre produs nu reprezinta o sursa contractuala, ci sunt cu titlu informativ. Produsele se afla intr-o continua schimbare, furnizorii pot modifica fara un preaviz caracteristicile tehnice sau compozitia produselor.

Ne straduim sa obținem informații exacte despre fiecare produs aflat la vanzare pe site-ul www.marketgradimex.ro, insa nu putem garanta sau asigura exactitatea, integritatea sau actualitatea acestor informații.

Vă recomandăm să nu vă bazați numai pe informațiile prezentate, pentru informații suplimentare despre un produs, vă rugăm să contactați producătorul.
MARKET GRADIMEX nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele greseli sau declarații eronate cu privire la produse, informatii luate de pe ambalajul acestora. Conținutul informatiilor despre produs de pe acest site este doar in scopuri de referință și nu este destinat sa inlocuiasca sfatul unor specialisti din diverse domenii ( de exemplu nutritie etc.).

V. PRODUSE SI OFERTE DISPONIBILE

Ofertele de produse si preturile afisate MARKET GRADIMEX sunt valabile atata timp cat sunt vizibile pe site si in limita stocului disponibil.  Produsele si ofertele valabile vor fi semnalizate pe site prin prezenta butonului “Adaugare in cos”, in dreptul acestora.

Simplul fapt de a aduga in cos produse nu inseamna si validarea automata a comenzii, existand posibilitatea ca intre momentul inceperii comenzii prin adaugarea produsului in cos si validarea acesteia de catre Client, produsul/produsele sa devina indisponibile.

Pentru evitarea situatiei descrise in paragraful anterior, MARKET GRADIMEX va depune toate eforturile necesare sa asigure disponibilitatea gamelor de produse si servicii oferite.

 

MARKET GRADIMEX va anunta consumatorul in cazul in care produsul nu este disponibil pentru livrare in schimbul produsului necorespunzator si  va rambursa suma platita in maxim 30 de zile.
MARKET GRADIMEX  poate livra un produs de un pret si calitate echivalente cu cel comandat de client doar daca aceasta posibilitate a fost adusa la cunostinta clientului anterior emiterii comenzii.

VI. INFORMATII PRETURI

Preturile produselor si serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in RON si  includ TVA

Preturile sunt aplicabile in momentul validarii comenzii de catre Client.

In cazul in care pretul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost gresit introduse in baza de date ale MARKET GRADIMEX sau afisate gresit, iar livrarea nu a fost efectuata, MARKET GRADIMEX isi rezerva dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta Clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta.

VII. EFECTUAREA COMENZIILOR

COMANDA MINIMA ESTE IN VALOARE DE 100 LEI! CLIENTUL NU POATE FINALIZA COMANDA DACA NU A ATINS ACEST PRAG LA CARE SE ADAUGA TAXA DE LIVRARE DE 6.99 LEI PENTRU RESITA (INCLUSIV DOMAN&CALNIC), TEROVA 10 LEI, IAR MONIOM 15 LEI SI TAXA AMBALAJ DE 1.00 LEI. DACA SE DORESTE LIVRARE DE URGENTA IN 30 DE MINUTE SE VA PLATI O TAXA DE 25 DE LEI PENTRU RESITA.

In vederea efectuarii si inregistrarii unei comenzi, Clientul  trebuie sa urmeze instructiunile afisate pe site in acest sens.

In momentul dinaintea validarii comenzii, Clientului i se va pune la dispozitie un recapitulativ al informatiilor legate de comanda (numar aticole comandate, suma comenzii, tipul de livrare si adresa selectata pentru livrarea la domiciliu), iar acesta valideaza apasand butonul “Confirmare comanda”. Toate comenzile nevalidate nu vor putea fi onorate. Doar simplul fapt de a adauga produse in cos nu inseamna ca a fost validata comanda.

MARKET GRADIMEX confirma inregistrarea comenzii printr-un e-mail automat trimis catre Client, prin intermediul caruia i se vor comunica urmatoarele informatii :

– lista cu articolele comandate, preturile produselor, tipul de livrare, adresa de livrarea

– valoarea totala de plata incluzand taxa de livrare

MARKET GRADIMEX poate solicita informatii suplimentare despre adresa si ora la care sa fie livrata comanda, in cazul in care informatiile furnizate initial de catre Client nu sunt suficiente pentru onorarea comenzii. In acest caz, comanda va fi validata doar la primirea noilor informatii solicitate. In cazul nefurnizarii de catre Client  a informatiilor suplimentare solicitate, MARKET GRADIMEX isi rezerva dreptul de a anula comanda respectiva.

Inregistrarea comenzii nu garanteaza si livrarea tuturor produselor din comanda plasata. In cazul in care anumite produse din comanda devin indisponibile in ziua livrarii, MARKET GRADIMEX isi rezerva dreptul de rambursa sau inlocui produsul indisponibil, dupa validarea in prealabil impreuna cu clientul.

Taxa de livrare la domiciliu este in valoare de 6.99 LEI pentru livrarile din RESITA, aceasta taxa este fixa si aplicabila pentru orice comanda indiferent  de valoarea totala a comenzii.

MARKET GRADIMEX isi rezerva dreptul de a anula o comanda in cazul in care exista probleme cu plata acesteia, in cazul existentei unui litigiu cu clientul respectiv, in cazul in care exista posibilitatea lipsei din stoc a mai multor produse din respectiva comanda. In acest caz, MARKET GRADIMEX va informa Clientul despre respectiva situatie printr-un email sau telefonic.

VIII. EFECTUAREA PLATII

In niciun moment sumele incasate nu vor fi considerate ca fiind depozite in cont.

Momentan MARKET GRADIMEX ofera posibilitatea efectuarii platilor doar sub forma de ramburs, urmand ca plata sa se faca in momentul in care produsele ajung la Client.

MARKET GRADIMEX isi rezerva dreptul de a suspenda/anula toate comenzile/livrarile in cazul refuzului efectuarii platii de catre Client.

IX. INFORMATII LIVRARE

Produsele comandate vor fi livrate la adresa indicata de catre Client in procesul efectuarii comenzii. Clientul se obliga sa fie prezent la receptionarea comenzii la adresa indicata in bonul de comanda.

Clientul are obligatia de a verifica corectitudinea informatiilor furnizate cu privire la adresa de livrare anterior validarii comenzii. (numele strazii, numarul  bloc-lui/cladirii, etajul, apartament, zona). In cazul aparitiei unor erori la introducerea acestor informatii, MARKET GRADIMEX nu va fi facut responsabil pentru imposibilitatea livrarii comenzii.

Livrarea produselor este asigurata in RESITA

Livrarea comenzilor este asigurata de departamentul de livrari al MARKET GRADIMEX.

Comanda va fi livrata intr-o singura transa, MARKET GRADIMEX nu are posibilitatea sectionarii comenzii in mai multe transe de expediere.

Livrarile vor avea loc in urmatoarele intervale:

Luni-Joi: 11.00 – 13.00
Luni-Joi: 16.30 – 18.30
Luni-Joi: 20.30 – 22.00
Vineri-Duminică: 14.00 – 16.00
Vineri-Duminică: 19.30 – 21.30
Vineri-Duminică: 00.00 – 01.45

Clientul se obliga sa semneze bonul de livrare prezentat de catre personalul MARKET GRADIMEX la livrarea produselor comandate, la care este anexat si bonul fiscal ce contine toate informatiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, pret).

Verificarea (vizuala) a produselor va fi facuta in mod succinct in prezenta curierului..

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaste primirea in bune conditii si in totalitate a produselor de pe bonul fiscal.

In cazul unui incident survenit in urma livrarii comenzii, Clientul se obliga sa contacteze, intr-un interval nu mai mare de o zi lucratoare de la primirea produselor, SERVICIUL RELATII CU CLIENTII si sa reclame problemele aparute (dupa acest interval de timp orice reclamatie cu privire la comanda livrata nu va mai fi luata in considerare).

MARKET GRADIMEX se angajeaza sa raspunda tuturor cererilor si reclamatiilor in maximum 5 zile lucratoare de la primirea acestora.

Produsele alimentare nu sunt returnabile conform H.G. 984/2005 art.6, litera B, punct 8!

X. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin completarea informatiilor cu ocazia creerii contului de inscriere, utilizatorii sunt de acord ca datelor cu caracter personal pe care astfel le furnizeaza sa fie colectatate de MARKET GRADIMEX intr-o baza de date si utilizate de acesta din urma (sau de catre terte societati mandatate de MARKET GRADIMEX in acest sens) in vederea organizarii de activitati de marketing/transmiterii de materiale cu caracter publicitar/promotional, in stricta conformitate cu prevederile legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

MARKET GRADIMEX va pastra confidentialitatea asupra acestor informatii si se obliga sa nu le divulge tertilor decat cu acordul expres al utilizatorilor sau in situatiile in care aceasta comunicare ar fi strict necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati acestora, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promotional, sau alte campanii promotionale organizate de catre MARKET GRADIMEX, precum si in situatiile in care, este obligat, potrivit legii, la divulgarea acestor informatii.

Nu sunt considerate terti societatile mandatate de catre MARKET GRADIMEX in scopul prelucrarii de date, prelucrare care se realizeaza de catre acestea in numele si pentru MARKET GRADIMEX.

Fiecare utilizator beneficiaza de dreptul de interventie asupra datelor sale cu caracter personal, putand solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus utilizatorii pot solicita totodata transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii aplicabile, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, utilizatorii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Orice persona are dreptul de a cere si obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, precum si de a obtine reevaluarea oricarei decizii luate in privinta sa, care o afecteaza, in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la paragraful anterior.

Totodata, utilizatorii au dreptul de a se adresa justitiei.

MARKET GRADIMEX nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru situatiile in care utilizatorii isi publica orice fel de date cu caracter personal, din proprie initiativa, intr-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului sau pe unul dintre site-urile care pot fi accesate prin intermediului site-ul.

XI. PUBLICITATE

MARKET GRADIMEX poate derula in orice moment campanii de publicitate si/sau promotii in orice sectiune din site. Campaniile si promotiile derulate de MARKET GRADIMEX nu necesita acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului. Modificarea oricaror elemente incidente campaniilor de publicitate si/sau promotiilor nu necesita sub nicio forma acordul vizitatorilor/utilizatorilor, putand fi realizata oricand de catre MARKET GRADIMEX , fara nicio notificare prealabila.

Orice relatie contractuala dezvoltata de vizitatori/clienti cu terte societati ca urmare a utilizarii/prin intermediul site-ului (inclusiv, fara ca urmatoarea enumerare sa aiba caracter limitativ: plati sau livrari ale unor bunuri sau servicii, etc) sunt responsabilitatea exclusiva a vizitatorilor/utilizatorilor site-ului si a acestui tip de terte societati. MARKET GRADIMEX nu este raspunzator pentru nicio pierdere, de nicio natura, si pentru niciun prejudiciu, de orice fel, rezultate din astfel de relatii sau rezultate din prezenta unor astfel de terte societati in cadrul campaniilor publicitare publicate pe site.

MARKET GRADIMEX isi rezerva dreptul de a modifica continutul si conditiile de utilizare a site-ului www.marketgradimex.ro